Web spustíme do odstrého provozu a případně pokračujeme v další spolupráci.