Opět si dáme kávu a dohodneme se buď na předání fotografií, nebo na případných dalších korekturách. Stejně tak jako na případném pokračování spolupráce.