Nafotíme fotografie a já do dvou až tří dnů připravím užší výběr, který následně budeme dále upravovat.