Na základě informací z konzultace připravím návrh jaké způsoby a prostředky využijeme k dosažení stanovených cílů. Zároveň také provedu analýzu konkurence.