Jedna z nížinných goril v Loro parque na Kanárských ostrovech.