Firemní identita a logo

Proč je logo důležité?

Logo tvoří nedílnou součást firemní identity, jedná se o hlavní grafický nástroj zajišťující prezentaci společnosti ať už vůči veřejnosti, zákazníkům nebo partnerům.

Nevhodně zvolené, chaotické či stěží zapamatovatelné logo tedy může v očích zákazníků zrcadlit firemní politiku. Působí neprofesionálně, někdy až podvodně, nehledě na to, že velmi nešťastnou volbou loga se můžete nevědomky dopustit plagiátorství – napodobovat již registrované logo jiné společnosti kryté ochrannou známou.

Jaký je postup tvorby loga?

Na počátku každého více, či méně úspěšného loga stojí hodiny ručního načrtávání základního návrhu, během něhož si společně ujasníme, jaký styl se klientovi zamlouvá a čemu odpovídá klientova představa o firemním logu.

Ruční náčrtek nám navíc efektivně pomáhá splnit atribut snadné zapamatovatelnosti. Nemá smysl se vrhat do jakýchkoli složitostí.

Logo musí být popisné, výstižné. V ideálním případě zákazník téměř ihned rozpozná, o co jde – logo charakterizuje hlavní činnost firmy, její cíle či přednosti a zároveň koresponduje s celkovou firemní identitou.

Po výběru několika základních návrhů loga přejdeme k jeho digitalizaci. Od samého počátku je třeba mít na paměti původní účel loga – jeho aplikaci v praxi. Logo po grafickém zpracování musí být co možná nejvíce flexibilní – čitelné po značném zvětšení i zmenšení, vyšití na textil, natištění na nejrůznější druhy materiálů a reklamních předmětů.

Samozřejmostí na dnešním trhu zaplněném konkurencí je pak schopnost upoutat, zaujmout. Ta může vycházet z grafické výraznosti, originality a mnoha dalších faktorů. Nemalý důraz je právem kladen také na psychologii barev. Proto již digitalizovaná loga nabízíme klientovi v několika různých barevných odstínech.