Již je tomu delší dobu co jsem dostal k vyzkoušení a náhledu fotosešit od firmy Saal Digital (http://www.saal-digital.cz/). Z počátku jsem měl z této formy zpracování poměrně obavu. Vzhledem ke způsobu vazby jsem proto zvolil, pro mě poněkud nevšední tématiku